Kalkulacja kosztów użytkowania zamka

Czas użytkowania zamka:
Koszt zakupu zamka:
PLN
Miesięczny abonament:
PLN
Ilość wynajmów w 1 m-cu:
Koszt 1-go wydania klucza:
PLN

Wyniki symulacji

Koszt abonamentów:
PLN
Koszt wydawania klucza:
PLN
Oszczędność:
PLN

* Symulacja kosztów użytkowania zamka na podstawie wprowadzonych danych przez użytkownika serwisu. Bookinglock zbiera jedynie dane, które użytkownik serwisu wprowadzi w trakcie wypełniania formularza. Pozyskane informacje służą do obliczenia symulacji kosztów.