Riadenie prístupu

Ako získať prístupový kód?

Prístupový kód sa posiela vo forme SMS alebo e-mailových oznámení.

Je možné zmeniť alebo zrušiť kód po jeho vygenerovaní?

Kód nemôžete zmeniť ani zrušiť. Môžete ho odstrániť a vygenerovať nový.

Je možné riadiť všetky funkcie zámku prostredníctvom internetu?

Áno. Všetky dostupné funkcie zámku sú spravované 100% cez internet odkiaľkoľvek na svete.

Môžete systém prevádzkovať prostredníctvom smartfónu?

Áno, platforma je prispôsobená na používanie pomocou smartfónu.

Sledujú sa vstupy a výstupy?

Áno, všetko je monitorované, takže môžete okamžite vidieť, kto a kedy vstúpil do areálu.