INFO KÓDY

Vďaka tejto funkcii môžete skontrolovať, čo sa deje vo vašich priestoroch. Ku kódu môžete priradiť konkrétnu akciu – napr. “Upratanie miestnosti”. Personál po uprataní, stlačením kódu na číselnej klávesnici na tri sekundy, vám odošle informáciu, že miestnosť bola uprataná. Táto informácia sa automaticky zobrazí aj na vašom panely a v kalendári na karte Vstupy.

Funkciu informačného kódu môžete tiež použiť na hlásenie poruchy v danej miestnosti. Jediné, čo musíte urobiť, je priradiť akciu jednému z kódov.