PREHĽAD

V tejto záložke máte prehľad o všetkých operáciách na Vašom účte v našom systéme, vrátane vkladov, bonusov a sťahovaní účtov za poplatok. Tabuľka ukazuje, okrem iného, aj dátum a výšku platby alebo vybranej sumy – celkový stav vášho účtu. Odtiaľ môžete vykonať online vklad pre konkrétnu službu kliknutím na tlačidlo Pridať platbu.