PRÍSTUPOVÉ RIADENIE

Ako získam prístupový kód?

Prístupový kód sa posiela SMS a / alebo e-mailom.

Je možné zmeniť alebo zrušiť kód po jeho vygenerovaní?

Kód nemôžete zmeniť ani zrušiť. Môžete ho odstrániť a vygenerovať nový.

Je možné ovládať všetky funkcie zámku online?

Áno. Všetky dostupné funkcie zámku sú spravované online, bez ohľadu na to, z akého miesta.

Je možné webovú aplikáciu používať aj v smartfóne?

Áno, platforma je prispôsobená na používanie pomocou smartfónu.

Zaznamenávajú sa všetky vstupy do miestnosti?

Áno, všetko je monitorované a rchivované, preto vidíte kto a kedy vstúpil do miestnosti alebo opustil priestory.