Info kody

Dzięki tej funkcji sprawdzisz co dzieje się w Twoim lokalu. Do kodu możesz przypisać określoną czynność, np. do kodu nr 1 nadasz status Posprzątany pokój. Jeżeli sprzątaczka skończy pracę, to po zamknięciu drzwi i przy przytrzymaniu przez 3 sekundy przycisku na klawiaturze z nr 1 wyśle informację, że pokój został posprzątany. Informacja z przypisanym statusem pojawi się w Twoim panelu, a rejestr będzie widoczny w kalendarzu w zakładce Wejścia.

Funkcję info kodów możesz również wykorzystać do zgłoszenia awarii w danym pomieszczeniu. Wystarczy, że przypiszesz taki status do jednego z kodów.