Mając na uwadze art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), poniżej zamieszczamy klauzule informacyjne.

 

Klauzula informacyjna Klienci

Klauzula informacyjna Kontrahenci

Klauzula informacyjna Korespondencja

Klauzula informacyjna Marketing

Klauzula informacyjna Pracownicy

Klauzula informacyjna Reklamacje

Klauzula informacyjna Rekrutacja