Kody techniczne

Każdy zamek po przetestowaniu przez naszych specjalistów otrzymuje wraz z fabrycznym oprogramowaniem unikalne kody techniczne, które ułatwiają korzystanie z urządzenia.

Krok 1

Kliknij przycisk Generuj kod

Krok 2

Poczekaj aż kody zmienią się automatycznie

Wpisując dany kod, zamek wykona przypisaną do nich operację. W zależności od potrzeb i zaistniałej sytuacji możesz zmienić przypisane kody na nowe klikając przycisk Generuj kod.

Wymuszona synchronizacja funkcja umożliwia natychmiastową aktualizację danych konfiguracyjnych zamka. Może się zdarzyć, że podczas użytkowania urządzenia, będziesz chciał, aby dane zamka zostały natychmiast zmienione. Dzięki tej możliwości nie musisz czekać na terminową synchronizację według ustawionych parametrów w panelu administracyjnym. Możesz zmienić dane w każdej chwili. Chcąc wywołać synchronizację wpisujesz kod techniczny przypisany do tej funkcji na klawiaturze zamka i odczekujesz do 1 minuty czasu, aby aktualne dane zapisały się w urządzeniu. Dla tej funkcji ważna jest prawidłowa konfiguracja sieci Wi-Fi.

Reset Wi-Fi – funkcja powoduje zresetowanie danych do sieci Wi-Fi (tj. login i hasło), z którą chcesz, aby zamek łączył się w codziennym standardowym trybie pracy. Wpisując kod techniczny przypisany do tej funkcji resetujesz dane sieci Wi-Fi w celu ponownej konfiguracji tej sieci. Sytuacje, w których możesz użyć tego kodu to np: zmiana nazwy lub hasła do sieci Wi-Fi czy też błędnie wpisane dane sieci.

Identyfikacja zamka – funkcja umożliwia identyfikację konkretnego zamka. Po zamontowaniu zamka możesz sprawdzić czy działa on poprawnie wpisując jednorazowy kod identyfikacyjny.  Gdyby zdarzyła się sytuacja, w której nie jesteś pewien, który zamek jest obecnie użytkowany, możesz wpisać kod techniczny, który spowoduje automatyczne połączenie się z serwerem i wyświetli na liście informację o zidentyfikowanym urządzeniu. Warunkiem koniecznym dla tej funkcji jest prawidłowa konfiguracja sieci Wi-Fi.  Lista identyfikacji zamka odświeża się przy każdym wejściu w zakładkę Kody techniczne. Przy każdorazowym użyciu tego kodu, pamiętaj o kliknięciu w przycisk Odśwież listę w celu aktualizacji listy z zamkami. Po upływie 1 godziny lista identyfikacji zamka znika.