PARAMETRY

Bufor czasowy

Bufor czasowy to mechanizm, który pozwala na ustawienie dodatkowego czasu obowiązywania ważności kodu w zamku. Zakładając, że bufory czasowe mamy ustawione na domyślne wartości (rys. nr 1), a klucz mamy dodany tak jak na rys. nr 2 to wpisanie kodu w zamku będzie możliwe w zakresie od 2020-08-01 15:00 do 2020-08-06 11:00.

rys. nr 1

rys. nr 2

Gdybyśmy ustawili bufory czasowe na wartości przedstawione na rysunku nr 3, to wpisanie kodu w zamku będzie możliwe w zakresie od 2020-08-01 13:45 do 2020-08-06 11:30.

rys. nr 3

Zobrazowanie funkcjonalności zostało przedstawione na rysunku nr 4.

rys. nr 4

Własny kod

Jedną z funkcji aplikacji Booking Lock jest możliwość nadania własnego kodu dla gości lub stałych użytkowników. Aby móc nadawać własne kody musimy włączyć tą opcję w parametrach wybranego zamka (Zamek ? Ustawienia ? Parametry). Na poniższym zdjęciu przedstawiamy jak działa własny kod w zależności od momentu jego dodania.

Przypadek 1:
Kod dodany przed synchronizacją, która jest również przed datą początkową ważności kodu. Własny kod dodany w tej chwili będzie działał prawidłowo,
tj. od godz. 15:00.

Przypadek 2:
Kod dodany przed datą początkową ważności kodu, ale brak synchronizacji pomiędzy datą nadania, a datą ważności. Własny kod dodany w tej chwili nie zadziała od godz. 15:00 tylko dopiero od godz. 17:56, ponieważ wtedy dopiero zostanie wysłany do zamka. Jeżeli chcemy, aby nadany kod zadziałał od razu potrzebne jest wykonanie wymuszonej synchronizacji.