KALKULACJA KORZYŚCI UŻYTKOWANIA ZAMKA

  Kalkulowany okres:
  Koszt zakupu zamka:
  PLN
  Miesięczny abonament:
  PLN
  Ilość wynajmów w 1 m-cu:
  Koszt wydania 1-go klucza:
  PLN
  Koszt odbioru 1-go klucza:
  PLN

  Wyniki symulacji

   
  Kalkulowany okres
  1 miesiąc
  Koszt abonamentów:
  PLN
  PLN
  Koszt wydania i odbioru klucza:
  PLN
  PLN
  Oszczędność:
  PLN
  PLN