KALKULACJA KORZYŚCI UŻYTKOWANIA ZAMKA

Kalkulowany okres:
Koszt zakupu zamka:
PLN
Miesięczny abonament:
PLN
Ilość wynajmów w 1 m-cu:
Koszt wydania 1-go klucza:
PLN
Koszt odbioru 1-go klucza:
PLN

Wyniki symulacji

 
Kalkulowany okres
1 miesiąc

Koszt abonamentów:
PLN
PLN

Koszt wydania i odbioru klucza:
PLN
PLN

Oszczędność:
PLN
PLN