VÝPOČET VÝHODOV POUŽITIA ZÁMKU

Kalkulowany okres:
Náklady na kúpu zámku:
EUR
Mesačný odber:
EUR
Počet prenájmov za 1 mesiac:
Náklady na vydanie prvého kľúča:
EUR
Náklady na prijatie prvého kľúča:
EUR

Wyniki symulacji

 
Calculated period
One month

Subscription price:
PLN
PLN

Cost of delivering and collecting a key:
PLN
PLN

Saving:
PLN
PLN